Nekrologi

Nekrolog jest to informacja o śmierci danej osoby podana do publicznej wiadomości.

W polskiej kulturze przyjęło się informowanie sąsiadów, dalszych oraz bliższych znajomych przy pomocy rozwieszanych na tablicach ogłoszeniowych papierowych nekrologów, informujących o śmierci oraz planowanej dacie oraz godzinie uroczystości pogrzebowych.

Po ustaleniu wspólnie z Państwem treści nekrologu wydrukujemy je oraz wyposażymy Państwa w klej umożliwiający montaż zawiadomień na tablicach w mieście, na cmentarzu czy przy kościele. Na Państwa życzenie, nasi pracownicy bardzo chętnie wyręczą Państwa i rozwieszą klepsydry w ustalonych wcześniej miejscach.

Nasze motto wcielamy w życie!

Prawdziwie opłakiwać czyjąś śmierć to zatroszczyć się o tych którzy pozostali

Edmund Burke


Niebieskie Pogotowie Pogrzebowe tel. całodobowy

  74 843 58 67