Dokumenty

Żeby załatwić kompleksowo i sprawnie wszelkie formalności pogrzebowe należy zabrać ze sobą do naszego biura:

  • kartę zgonu wystawioną przez lekarza
  • dowód osobisty osoby zmarłej
  •  dowód osobisty żyjącego współmałżonka lub innej osoby z bliskiej rodziny (pierwszy stopień pokrewieństwa) osoby zmarłej
  • jeden z ostatnich odcinków emerytury / renty i legitymację emeryta / rencisty (jeśli dotyczy)
  • dowód osobisty osoby zlecającej usługę pogrzebową

Dla ułatwienia wszelkich formalności, reprezentując Państwa w urzędach, załatwiamy odpisy Aktu Zgonu w USC.

Kredytujemy pogrzeby w ramach zasiłku pogrzebowego (kwota wypłacana przez ZUS rodzinie osoby zmarłej ubezpieczonej to 4000 zł). U nas nie musicie Państwo płacić za usługę, wystarczy że podpiszecie stosowne upoważnienie, a ZUS przeleje kwotę zasiłku na nasze konto. Po otrzymaniu przelewu niezwłocznie Państwa poinformujemy i dokonamy ostatecznego rozliczenia pogrzebu (wypłacimy nadpłatę na podstawie rachunków jeśli taka wyniknie z rozliczeń).

Spełnienie wymienionych powyżej warunków gwarantuje, że będziemy w stanie dokonać wszelkich formalności związanych organizacją pogrzebu w możliwie jak najkrótszym czasie.

Udowadniamy, że najwyższa jakość usług pogrzebowych nie musi być droga.

 


Niebieskie Pogotowie Pogrzebowe tel. całodobowy

  74 843 58 67